Kart Okuyucular

Smartpass

Smartpass

nNarPass

PC ile on-line olmadan çalışabilen, kendi başına bir panel gibi hareket eder. Online çalışmaya ihtiyaç duymadan okuttuğunuz kartın içindeki yetkileri okuyarak yetkisi olan karta geçiş noktasında izin verir ya da geçişe izin vermez.

MiniPass

% 100 Yerli üretim Akıllı Personel Takip Sistem okuyucusudur. Boyut olarak küçük olması sebebi ile her türlü ortama çok rahat bir şekilde adapte edilir. Offline olarak çalışabilir. Giriş yapmadan Çıkış yapamaz kuralını offline olarak kartın üzerinden okur.